05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Učenci bodo lahko tekmovali iz naslednjih predmetnih področij:

Vrsta tekmovanja

Šolsko

Regijsko

Državno

Računanje je igra      
Matematični kenguru – Vegovo priznanje  21. 3. 2019   13. 4. 2019
Hitro računanje      
 
Logika      
Naravoslovje (Kresnička)  6. 2. 2019    
Slovenščina (Mehurčki)  5. 4. 2019    
Slovenski jezik – Cankarjevo priznanje 11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019
Angleški jezik 14. 11. 2018  17. 1. 2019  20. 3. 2019
Angleška bralna značka      
Biologija – Proteusovo priznanje  24. 1. 2019    23. 3. 2019
Kemija – Preglovo priznanje  21. 1. 2019    30. 3. 2019
Fizika – Stefanovo priznanje  6. 2. 2019  15. 3. 2019  6. 4. 2019
Geografija  15. 1. 2019  6. 3. 2019  12. 4. 2019
Zgodovina 4. 12. 2018  5. 2. 2019  16. 3. 2019
Italijanščina      
Kaj veš o prometu      
Športna tekmovanja