05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

ŠOLSKO LETO 2023/2024

UČITELJI 1. IN 2. TRILETJE

Učitelj Poučuje Razrednik
Petra Vidmar razredni pouk 1. a
Suzana Bernetič razredni pouk 1. b
Tina Babuder razredni pouk 1. c
Martina Kandare razredni pouk 2. a
Mojca Čermelj razredni pouk 2. b
Natalija Volf razredni pouk 3. a
Sandra Vuleta razredni pouk 3. b
Jasmina Bubnič razredni pouk 4. a
Kristina Gustinčič razredni pouk 4. b
Jerica Carič razredni pouk 5. a
Marija Sladič razredni pouk 5. b
Martina Škerjanc druga strokovna delavka v 1. a, podaljšano bivanje 1. a
Klara Valenčič druga strokovna delavka v 1. b, podaljšano bivanje 1. b
Monika Gombač druga strokovna delavka v 1. c, podaljšano bivanje 1. c
Ava Slejko podaljšano bivanje 2. a in 5. b
Sabina Jejčič Turk podaljšano bivanje 2. b in 5. a
Frančiška Klobučar podaljšano bivanje 3. a in 5.b
Ivjana Rožac podaljšano bivanje 3. b in 5. a
Maja Hlad Križman in Ksenija Generali podaljšano bivanje 4. a in 5. b
Nuša Pangos podaljšano bivanje 4. b in 5. a
Andrejka Lukač angleški jezik 3., 4. r
Sabina Jejčič Turk NIP prvi tuji jezik angleščina 1. b, 1. c, 2. r, 5. b
Petra Vidmar NIP prvi tuji jezik angleščina 1. a
Ksenija Generali NIP italijanščina 4., 5. in 6. r
Helena Menger angleški jezik 5. a
Frančiška Klobučar glasbena umetnost, 5. a, OPZ1
Sebastijan Mavrič glasbena umetnost, družba 5. b
Tea Kocjančič dodatna strokovna pomoč
Maja Sulčič dodatna strokovna pomoč
Maja Hlad Križman dodatna strokovna pomoč
Jerneja Škrlj dodatna strokovna pomoč
Lilijana Drobnjak individualna in skupinska pomoč

 

UČITELJI 3. TRILETJE

Učitelj  Poučuje Razrednik
Peter Kastelic šport, izbirni predmeti 6. a
Ava Slejko šport 6. b
Mirjana Metlika kemija, naravoslovje, izbirni predmeti 7. a
Sandra Starc matematika 7. b
Dejan Čeranič šport, izbirni predmeti 7. c
Jaka Nemanič biologija, gospodinjstvo, izbirni predmeti 8. a
Tjaša Trampuž slovenski jezik 8. b
Helena Menger angleški jezik, izbirni predmeti 9. a
Suzana Štavar geografija, zgodovina 9. b
Ingrid Škerjanc matematika, izbirni predmeti
Barbara Hrvatin Novak angleščina, izbirni predmeti
Anita Penko Maslo glasbena umetnost, OPZ, MPZ
Frančiška Klobučar glasbena umetnost, OPZ
Nuša Pangos likovna umetnost, državljanska kultura in etika
Jaka Višnjevec Fizika, izbirni predmeti
Vesna Marion likovna umetnost, izbirni predmeti
Daša Rebec zgodovina, državljanska kultura in etika
Rosana Švara tehnika in tehnologija, izbirni predmeti
Simona Krebelj slovenski jezik
Tea Kocjančič dodatna strokovna pomoč
Maja Hlad Križman dodatna strokovna pomoč
Maja Sulčič dodatna strokovna pomoč
Jerneja Škrlj dodatna strokovna pomoč
Lilijana Drobnjak individualna in skupinska pomoč
Dostopnost