05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Spoštovani starši oz. zakoniti skrbniki,

v kolikor ocenjujete, da vaš otrok izpolnjuje zakonske pogoje za pridobitev statusa
perspektivnega ali vrhunskega športnika oz. za perspektivnega ali vrhunskega mladega
umetnika, oddajte na šolo uradno pisno vlogo:

Način pridobitve statusa športnika ali statusa perspektivnega mladega umetnika z vlogo

Dostopnost