05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

V skladu z 20 a. členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013) šola učencem ponudi neobvezne izbirne predmete.

Ker gre za razširjeni program šole, je vključitev učencev v pouk neobveznih izbirnih predmetov prostovoljna. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Pouk drugega tujega jezika se izvaja dve uri tedensko, pouk vseh ostalih pa eno uro tedensko.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Učenci lahko vsako leto zamenjajo neobvezni izbirni predmet. Priporočamo, da se učenci odločijo za drugi tuj jezik, če jih učenje tujih jezikov veseli, so uspešni pri učenju prvega tujega jezika in nameravajo obiskovati pouk drugega tujega jezika vsaj eno obdobje (od 4. do 6. razreda) ali pa strnjeno do 9. razreda.

Število skupin neobveznih izbirnih predmetov, ki jih šola lahko izvaja, je določeno z zakonodajo. Prav tako je določeno, da se posamezni izbirni predmet izvaja za najmanj 12 učencev. V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev.

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov, se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v predurah, po pouku 5., 6. ali 7. uro.

Predmetniki in učni načrti vseh neobveznih izbirnih predmetov so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: TUKAJ

pdf button   Vodič skozi neobvezne izbirne predmete najdete TUKAJ.

pdf button   Ponudba neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/2022 TUKAJ.

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022

Predmet Oznaka Učitelj
Prvi tuji jezik Angleščina N1A Tina Šmerc Višnjevec
Drugi tuji jezik Italijanščina N2I1 Ksenija Generali
Drugi tuji jezik Italijanščina N2I2 Ksenija Generali
Drugi tuji jezik Italijanščina N2I3 Barbara Hrvatin Novak